Ada Zangemann Cover Full

Project: Ada & Zangemann

Author: Matthias Kirschner and Sandra Brandst├Ątter

Client: No Starch Press

Ada Zangemann Single Page
Ada Zangemann Interior Spread 1
Ada Zangemann Interior Spread 2
Ada Zangemann Interior Spread 3
Ada Zangemann Interior Spread 4

Click for detail